18-11-2022

Waarom nog fiscaal optimaliseren in 2022?

Als ondernemer weet u dat wanneer een onderneming een investering doet, zij dat onder bepaalde voorwaarden genieten van een investeringsaftrek. Een fiscaal voordeel dus, waarbij een bepaald percentage van de investering in aanmerking komt als vermindering van de belastbare winst.

De gewone investeringsaftrek bedraagt in principe 8%. Deze werd voor kleine vennootschappen verhoogd tot 25% voor investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Het kan voor u als ondernemer dus voordelig zijn om geplande investeringen te vervroegen en nog in 2022 te doen.

Voor specifieke investeringen in 2022 bedraagt het percentage zelfs 35%. Het gaat onder meer om koolstofemissievrije vrachtwagens, de installatie van tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens.

De vereiste is dan wel dat de investering nog in 2022 geleverd is of dat de eigendomsoverdracht in 2022 plaatsgevonden heeft, anders komt de investering niet in aanmerking voor fiscale aftrek en optimalisatie. In de meeste gevallen wordt bepaald dat de eigendomsoverdracht pas plaatsvindt wanneer de prijs betaald is. De betaling zal dus uitgevoerd moeten worden. Op een voorschotfactuur zal de investeringsaftrek enkel van toepassing zijn, wanneer de activa in 2022 geboekt kunnen worden als materieel vast actief.

 

Stortingen in het kader van een aanvullend pensioen

Er bestaan verschillende systemen om als zelfstandige een bijkomend aanvullend pensioen op te bouwen. Dit kan via een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ, alle zelfstandigen), een individuele pensioentoezegging (IPT, enkel via vennootschap) of een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ, zelfstandigen zonder vennootschap).

 

Uw pensioen fiscaal optimaliseren?

De premies betaald voor deze pensioenen zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar (voor de zelfstandigen zelf of voor de vennootschap). De aftrek wordt toegewezen aan het aanslagjaar waarin de premies betaald zijn. Om van een aftrek voor het aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) te genieten, is het dus vereist dat de premies betaald zijn op uiterlijk 31 december 2022, dit indien het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar.

Indien je premie nog niet betaald werd, zorg je best dat de betaling nog vóór 31 december 2022 gebeurt. Voor het IPT-contract kan er mogelijk een backservicepremie betaald worden.

 

Voorafbetalingen ook interessant voor fiscale aftrek

Ondernemingen (eenmanszaken en vennootschappen) die geen of onvoldoende voorafbetalingen van belastingen gedaan hebben, zullen met een belastingvermeerdering geconfronteerd worden. De belastingvermeerdering bedraagt 2,25% voor eenmanszaken en 6,75% voor vennootschappen. Voorafbetalingen worden per kwartaal uitgevoerd en moeten om belastingvermeerdering te vermijden steeds uitgevoerd worden vóór welbepaalde tijdstippen. Voor eenmanszaken en vennootschappen waarvan het boekjaar afsluit per 31 december 2022 dient de laatste voorafbetaling te gebeuren vóór 20 december 2022.

Let wel, als startende onderneming in hoofdberoep of nieuwe vennootschap, geldt er gedurende de eerste 3 jaar een vrijstellingsregeling voor voorafbetalingen. Er wordt in dat geval geen vermeerdering opgelegd bij onvoldoende voorafbetalingen.

Met het systeem van de Tax shelter wilt de overheid winstgevende ondernemingen fiscaal stimuleren om te investeren in audiovisuele werken, podiumkunsten. In ruil voor de investering ontvangt de onderneming een belastingvermindering ten belope van 421% van de gestorte sommen.

 

Wat met audiovisuele werken en podiumkunsten?

Om nog te kunnen genieten van het belastingvoordeel dient de raamovereenkomst uiterlijk 31 december 2022 ondertekend te zijn.

Heeft u nog geen of te weinig voorafbetalingen verricht in 2022 en overweegt u een Tax shelter investering, neem dan gerust contact op met ons. Wij overlopen de details graag samen met u. Vanaf 1 januari 2023 zal het Tax shelter uitgebreid worden naar de gaming industrie en zal ook de productie van videogames fiscaal ondersteund worden.

Wil u hierover meer weten, dan kunnen wij u bij Fiscopti steeds vrijblijvend adviseren.

Is dit artikel van toepassing op uw bedrijf of heeft u hier graag meer informatie over? Neem contact op en we helpen u graag verder!

Contacteer ons

Vraag vrijblijvende offerte aan

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et.
Contacteer ons